วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฎาคม 2566 

โรงเรียนบ้านกกดู่ นำโดย นายสวัสดิ์ ชานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่ พร้อมตัวแทนคณะครู ต้อนรับ นายสุจิน มีชัย อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ในนามที่ปรึกษา ผอ. สพป.เลย 1 ตรวจเยี่ยมให้คำชี้แนะ แนะนำแนวทางการดำเนินงานทะเบียนนักเรียน งานวิชาการ งานในระบบราชการ 

วันพุธ ที่ 12 เดือน กรกฎาคม 2566 

นายสวัสดิ์ ชานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่ ได้นำคณะครูโรงเรียนบ้านกกดู่เข้าร่วมการประชุม "การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม ณ ห้องประชุมศูนย์กีฬาโรงเรียนบ้านกกดู่ 

วันเสาร์ ที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2566 

นายสวัสดิ์ ชานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่ ตัวแทนผู้กำกับลูกเสือ นำกองลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย 

วันที่ 1 - 30 เดือน มิถุนายน 2566 

นายสวัสดิ์ ชานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่ มอบหมายให้คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 

วันจันทร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน 2566 

คณะครูนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่ 

วันศุกร์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน 2566 

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 นายสวัสดิ์ ชานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่ คณะผู้บริหารกลุ่มคุณภาพกกดู่-นาแขม พร้อมคณะครูนักเรียนและชาวบ้านกกดู่ ให้การต้อนรับ นายสิทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โรงเรียนบ้านกกดู่ ในโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ 

วันอังคาร ที่ 20 เดือน มิถุนายน 2566 

กลุ่มคุณภาพกกดู่ - นาแขม นำโดย นายสวัสดิ์ ชานุชิต ประธานกลุ่มคุณภาพ กกดู่ - นาแขมพร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูในกลุ่มฯ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านกกดู่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่มฯ เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน 2566 


โรงเรียนบ้านกกดู่ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 

วันศุกร์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน 2566 


โรงเรียนบ้านกกดู่ จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคาร 3 โรงเรียนบ้านกกดู่ 

วันศุกร์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน 2566 


รงเรียนบ้านกกดู่ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา คณะครูนำนักเรียนทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ และนำดอกไม้ธูปเทียนประกอบพิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าศิริธรรมบ้านกกดู่  


วันศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม 2566


โรงเรียนบ้านกกดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำโดย นายสวัสดิ์ ชานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่ พร้อมด้วยหัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครูได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 


วันอังคาร ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

โรงเรียนบ้านกกดู่ นำโดยนายสวัสดิ์ ชานุชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่ พร้อมคณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกกดู่

วันพุธ ที่ 15 เดือน มีนาคม 2566


โรงเรียนบ้านกกดู่ ได้ดำเนินการทดสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test. : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 


 

วันศุกร์ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566


โรงเรียนบ้านกกดู่จัดกิจกรรม "เรียนรู้ทำ CUPCAKE สร้างอาชีพ"ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3เข้าร่วมโครงการ

วันศุกร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ 2566  

ายสวัสดิ์ ชานุชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเดินทางไกล สร้างค่าย ประกอบอาหาร ลูกเสือ -เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านกกดู่

วันศุกร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียนบ้านกกดู่ นำโดยนายสวัสดิ์ ชานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่จัดกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านกกดู่ 

วันจันทร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ 2566


โรงเรียนบ้านกกดู่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงาน "ดอกไม้จากลูกหลาน สืบสานปณิธานพ่อหลวง" (The flowers from a spirit ) เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ในการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 17 (ระดับประเทศ) 

วันจันทร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนบ้านกกดู่ ได้ดำเนินการทดสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 

วันเสาร์ ที่ 11 และ วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2566


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 - วันพุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียนบ้านกกดู่ นำโดยนายสวัสดิ์ ชานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านกกดู่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด