ที่อยู่ : 377 หมู่ 8 ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย  42000

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1042520057

รหัส smis 10 หลัก : 1042010008

ระยะจากโรงเรียนถึงอำเภอ : 21 กิโลเมตร

ระยะจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่การศึกษา : 13 กิโลเมตร

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 083-385-7191

E-mail : kokdu@loei1.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/KokduSchools/

แผนที่ตั้ง โรงเรียนบ้านกกดู่