ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

จัดทำคู่มือและประกาศต่าง ๆ 

ประกาศเจตจำนง.pdf
O42-1.pdf
O42-2.pdf
O43-1.pdf
NO GIFT POLICY.pdf
ประกาศเจตจำนง Eng.pdf

รายงานผลการดำเนินตามมาตรการ

โครงงานคุณธรรม.pdf