ประกาศต่าง ๆ  เกี่ยวกับจัดซื้อปีงบประมาณ 2566

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-1 ซื้อวัสดุใช้สำหรับทาสีปูนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลา 65.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-1 ซื้อวัสดุใช้สำหรับทาสีปูนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ : 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-2 ซื้อวัสดุฝึกซ้อมเตรียมแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย.65.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-2 ซื้อวัสดุฝึกซ้อมเตรียมแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ :  17 พฤศจิกายนพ.ศ.2565

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-3 วัสดุอุปกรณ์โครงการมุ่งมั่นสานฝันสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 13 ธ.ค.65.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-3 วัสดุอุปกรณ์โครงการมุ่งมั่นสานฝันสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ :  13 ธันวาคม พ.ศ.2565

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-4 ซื้อวัสดุใช้สำหรับหารรจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 66.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-4 ซื้อวัสดุใช้สำหรับหารรจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ : 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-5 ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ.66.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-5 ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ : 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-6 ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนประชารัฐนั่งร้านตกแต่งสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค.66.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-6 ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนประชารัฐนั่งร้านตกแต่งสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ : 9 มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-7 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค.66.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-7 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ : 9 มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-8 ซื้อวัสดุโครงการห้องสมุด ๓ ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค.66.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-8 ซื้อวัสดุโครงการห้องสมุด 8
ประกาศ : 9 มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-9 ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค.66.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-9 ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ : 10 มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-10 ซื้อวัสดุโครงการยกระดับคุณภาพปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค.66.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-10 ซื้อวัสดุโครงการยกระดับคุณภาพปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ : 23  มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-11 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค.66.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-11 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ : 23  มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-12 ซื้อวัสดุโครงการประกันคุณภาพภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค.66.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-12 ซื้อวัสดุโครงการประกันคุณภาพภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ : 29  มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-13 ซื้อวัสดุโครงการระบบดูแลชาวยเหลือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค.66.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-13 ซื้อวัสดุโครงการระบบดูแลชาวยเหลือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ : 29  มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-14 ซื้อวัสดุโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค.66.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-14 ซื้อวัสดุโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ : 29  มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-15 ซื้อวัสดุโครงการคุณภาพประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค.66.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-15 ซื้อวัสดุโครงการคุณภาพประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ : 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-16 ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค.66.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่-16 ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ : 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ประกาศต่าง ๆ  เกี่ยวกับจัดจ้างปีงบประมาณ 2566