1.อาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้น ทรงปั้นหยา ป.1.ฉ
ราคา 80,000 บาท
ปลูกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2515
สถานะการใช้งาน รื้อถอนแล้ว
เอกสารรื้อถอน ที่ศธ.1460.01/632อ ลว.15 กุมภาพันธ์ 2537

2.อาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้น ทรงปั้นหยา ป.1.ฉ
ราคา 105,000 บาท
ปลูกสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2515
สถานะการใช้งาน ทรุดโทรม

3.อาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้น ทรงปั้นหยา ป.1.ซ
ราคา 180,000 บาท
ปลูกสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518
สถานะการใช้งาน พอใช้

4.อาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุงสูง ทรงจั่ว
ราคา 50,000 บาท
ปลูกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2518
สถานะการใช้งาน รื้อถอนแล้ว (บ้านพัก)

5.อาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุงสูง ทรงปั้นหยา
ราคา 62,000 บาท
ปลูกสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518
สถานะการใช้งาน ปกติ (บ้านพัก)

6.อาคารไม้ ทรงปั้นหยา
ราคา 60,000 บาท
ปลูกสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521
สถานะการใช้งาน ปกติ (โรงอาหาร)

7.อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ทรงเพิง
ราคา 10,000 บาท
ปลูกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2518
สถานะการใช้งาน จำหน่ายออกจากทะเบียนแล้ว

8.อาคาร ค.ส.ล.2 ชั้นใต้ถุงโล่ง (สปช.105/29)
ราคา 2,188,000 บาท
ปลูกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2551
สถานะการใช้งาน ปกติ (อาคาร 2)

9.อาคาร ค.ส.ล.2 ชั้นใต้ถุงโล่ง (สปช.105/29)
ราคา 1,770,000 บาท
ปลูกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2544
สถานะการใช้งาน ปกติ (อาคาร 1)

10.อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ทรงจั่ว (สปช.203/26)
ราคา 515,000 บาท
ปลูกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2549
สถานะการใช้งาน ปกติ (อาคาร 7)

11.อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ทรงจั่ว (สปช.601/26)
ราคา 27,000 บาท
ปลูกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2526
สถานะการใช้งาน ปกติ (ห้องส้วม 3 ที่นั่ง อาคาร 8)

12.อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ทรงจั่ว (สปช.601/26)
ราคา 110,927 บาท
ปลูกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2542
สถานะการใช้งาน ปกติ (ห้องส้วม 4 ที่นั่ง อาคาร 5)

13.รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ราคา 232,280 บาท
ปลูกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2542
สถานะการใช้งาน สนามบาสเกตบอล (จำหน่ายออกจากทะเบียน)

14.อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ทรงจั่ว (สปช.601/26)
ราคา 682,500 บาท
ปลูกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2554
สถานะการใช้งาน ปกติ อาคาร 8

15.อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ทรงจั่ว (สปช.105/20)
ราคา 2,778,000 บาท
ปลูกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2554
สถานะการใช้งาน ปกติ (อาคาร 3)

16.อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ทรงจั่ว (แบบ 100/27)
ราคา 5,699,000 บาท
ปลูกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2553
สถานะการใช้งาน ปกติ (ห้องประชุม ศูนย์กีฬา)