https://www.facebook.com/KokduSchools/

ผ่านช่องทาง Facebook

https://line.me/R/ti/g/p5-wzq63rG
ผ่านช่องทาง Line
ลิงก์เชิญเข้ากลุ่มโรงเรียน

https://www.youtube.com/channel/UCNoLJrG6DbV40-alcUO2Rlw
ติดตามผ่านช่องทาง YouTube
มีคลิปวิดีโอการแนะนำโรงเรียนและผลงานนักเรียน