Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 30 กันยายน 2564 ขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิตร่วมงานเกษียณของคุณครูทั้งสามท่านผู้ทรงคุณค่าของโรงเรียนบ้านกกดู่ คุณครูประทีป ผางสง่า คุณครูหนูเอื้อ อัศวรัตนกุล และคุณครูจรัสศรี บุตรเต ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกกดู่

วันที่ 16 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านกกดู่ นำโดยท่านผู้อำนวยการสวัสดิ์ ชานุชิต และคณะครูได้ร่วมกันประชุมการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านกกดู่ โดยท่านผู้อำนวยการสวัสดิ์ ชานุชิต มอบหมายนายกรกช ศิริบุตวงศ์ นำเด็กชายอิศรานุวัฒน์ ประชุมพวก รับทุนการศึกษา "เด็กดี ศรีเมืองเลย" จากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย

วันที่ 23 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านกกดู่ นำโดยท่านผู้อำนวยการสวัสดิ์ ชานุชิต และคณะครูได้ร่วมแสดงความเสียใจกับเด็กหญิงวรรณวรี ไชยแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้สูญเสียคุณพ่อไป

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านกกดู่ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2564