042การวิเคราะห์รายงานผลการประเมิน itaปี 2563(1).pdf
042ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่รับสินบน(2).pdf
042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่(3).pdf
O42คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ita ปี64(4).pdf