ประกาศเจตจำนงฉบับภาษาไทย

O34เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร(ภาษาไทย).pdf

ประกาศเจตจำนงฉบับภาษาอังกฤษ

O34เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร(อังกฤษ).pdf