ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนสิงหาคม
รายงานวันที่ 1 กันนายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม
รายงานวันที่ 1 มิถุนายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนเมษายน
รายงานวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์
รายงานวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายน
รายงานวันที่ 1 ธันวาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม
รายงานวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563