ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับจัดซื้อ 2564

[22 กรกฎาคม 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กทำโครงสร้างบอร์ดกิจกรรมวิชาการ

[30 มิถุนายน 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมโครงการประธิปไตยเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน

[30 มิถุนายน 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

[30 มิถุนายน 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

[11 มิถุนายน 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือและทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์

[22 มีนาคม 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นบ้านน้อยสองชั้น

[16 มีนาคม 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทานอาหารกลางวันนักเรียน

[2 มีนาคม 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน

[26 มกราคม 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ดอกไม้ประดับปรับภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน

[26 มกราคม 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งต้นไม้

[26 มกราคม 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ดอกไม่ช้ประดับหน้าอาคาร 2

[29 มกราคม 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

[28 ธันวาคม 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน 63

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับจัดจ้าง 2564