ปีงบประมาณ 2565

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน.pdf

คลิกดูข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564
-
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2565
-
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565
-
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2565