กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562
ณ โรงเรียนบ้านกกดู่