กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 ก.ย. 2563 19:26 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME
22 ก.ย. 2563 19:25 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME
22 ก.ย. 2563 19:21 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME
22 ก.ย. 2563 19:19 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แนบ รูปภาพ3.jpg กับ โรงเรียนบ้านโนนกกข่า ตำบลโนนโปแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย มาศึกษาดูงานบริษัทสร้างการดี
22 ก.ย. 2563 19:19 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย สร้าง โรงเรียนบ้านโนนกกข่า ตำบลโนนโปแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย มาศึกษาดูงานบริษัทสร้างการดี
22 ก.ย. 2563 19:14 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข ติดตามครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร C4T
22 ก.ย. 2563 19:14 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข ติดตามครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร C4T
22 ก.ย. 2563 19:12 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข ติดตามครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร C4T
22 ก.ย. 2563 19:11 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แนบ รูปภาพ2.jpg กับ ติดตามครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร C4T
22 ก.ย. 2563 19:08 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข ติดตามครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร C4T
22 ก.ย. 2563 19:02 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แนบ 119638019_2986620368110546_3270732478273710844_n.jpg กับ ติดตามครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร C4T
22 ก.ย. 2563 19:02 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย สร้าง ติดตามครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร C4T
16 ก.ย. 2563 08:11 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข Q&A
16 ก.ย. 2563 08:10 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข Q&A
16 ก.ย. 2563 06:25 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
16 ก.ย. 2563 06:23 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แนบ O36-การประเมินความเสี่ยง.pdf กับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
16 ก.ย. 2563 06:22 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 036การประเมินความเสี่ยง.pdf จาก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
15 ก.ย. 2563 00:55 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียนก่อนเปิดเรียน
14 ก.ย. 2563 22:02 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข การประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ โรงเรียนคณภาพประจำตำบล เพื่อรองรับการประเมิน OIT Online
12 ก.ย. 2563 06:56 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12 ก.ย. 2563 06:56 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12 ก.ย. 2563 06:55 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
12 ก.ย. 2563 06:36 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
12 ก.ย. 2563 06:35 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
12 ก.ย. 2563 06:33 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แนบ 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf กับ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เก่ากว่า | ใหม่กว่า