กิจกรรมล่าสุดของไซต์

27 ส.ค. 2562 19:14 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
27 ส.ค. 2562 19:12 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แนบ แผนการจัดการเรียนรู้-โรงเรียนต้านทุจริต (1).pdf กับ แผนจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
24 ส.ค. 2562 22:15 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แนบ favicon.ico กับ ระดับบนสุด
20 ส.ค. 2562 23:04 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
20 ส.ค. 2562 23:01 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แนบ 033 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม.pdf กับ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
20 ส.ค. 2562 23:00 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 033 การมีส่วนร่วม.pdf จาก การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
20 ส.ค. 2562 23:00 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แนบ 033 การมีส่วนร่วม.pdf กับ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
20 ส.ค. 2562 22:48 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต
20 ส.ค. 2562 22:47 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต
20 ส.ค. 2562 22:44 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แนบ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษากกดู่.pdf กับ หลักสูตรต้านทุจริต
20 ส.ค. 2562 00:56 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19 ส.ค. 2562 06:34 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
19 ส.ค. 2562 06:34 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แนบ O31 สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจร.pdf กับ ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
19 ส.ค. 2562 06:33 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑.pdf จาก ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
19 ส.ค. 2562 06:26 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
19 ส.ค. 2562 06:25 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
19 ส.ค. 2562 06:22 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
19 ส.ค. 2562 06:21 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19 ส.ค. 2562 05:40 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
19 ส.ค. 2562 05:39 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
19 ส.ค. 2562 00:17 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
19 ส.ค. 2562 00:17 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 033 การมีส่วนร่วม.pdf จาก การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
18 ส.ค. 2562 07:56 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME
18 ส.ค. 2562 07:54 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME
18 ส.ค. 2562 07:53 โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME

เก่ากว่า | ใหม่กว่า