สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563

โพสต์25 มิ.ย. 2563 22:18โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2563 01:39 ]


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563

โพสต์25 มิ.ย. 2563 06:50โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2563 22:18 ]


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563

โพสต์25 มิ.ย. 2563 06:50โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2563 21:57 ]

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563

โพสต์25 มิ.ย. 2563 06:49โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2563 22:10 ]


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

โพสต์25 มิ.ย. 2563 06:48โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2563 21:37 ]


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563

โพสต์25 มิ.ย. 2563 06:48โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2563 21:24 ]


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562

โพสต์25 มิ.ย. 2563 06:46โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2563 20:59 ]


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

โพสต์25 มิ.ย. 2563 06:41โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2563 06:53 ]


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562

โพสต์25 มิ.ย. 2563 06:32โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2563 07:10 ]

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

1-9 of 9

Comments