โรงเรียนบ้านโนนกกข่า ตำบลโนนโปแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย มาศึกษาดูงานบริษัทสร้างการดี

โพสต์22 ก.ย. 2563 19:19โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านโนนกกข่า ตำบลโนนโปแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย มาศึกษาดูงานบริษัทสร้างการดี ที่โรงเรียนบ้านกกดู่


ดูงานโรงเรยีน 21092563


Comments