รับการนิเทศติดตามการบริหารภายในโรงเรียนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(Covid 19) สพป.ลย.1

โพสต์22 ม.ค. 2564 06:13โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2564 06:15 ]
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564

รับการนิเทศติดตามการบริหารภายในโรงเรียนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(Covid 19) สพป.ลย.1 นำโดยท่านศึกษานิเทศก์จันทร์เพ็ญ  ปุญนุวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์วารุณี  ทีนา 

นิเทศช่วงปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ22 มกราคม64


Comments