นิเทศติดตามจากเขตพื้นที่ก่อนเปิดเรียน 22 มิถุนายน 2563

โพสต์23 มิ.ย. 2563 06:55โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2563 06:59 ]
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ท่านรองสายรุ่ง ปลั่งกลาง พร้อมด้วยศน.นราพงษ์ อาษารินทร์ ได้มานิเทศติดตามการเตรียมความก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 นิเทศติดตามจากเขตพื้นที่ก่อนเปิดเรียน 22 มิถุนายน 2563
Comments