เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โพสต์18 ส.ค. 2563 00:40โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2563 01:16 ]
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านกกดู่ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงประชาธิปไตย

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2563


Comments