การประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ โรงเรียนคณภาพประจำตำบล เพื่อรองรับการประเมิน OIT Online

โพสต์18 มิ.ย. 2563 05:35โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2563 06:59 ]
วันที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ.2563
ครูรัตนา พักกระโทก และครูศิริพร  หลักม่วง ได้เข้าประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ โรงเรียนคณภาพประจำตำบล เพื่อรองรับการประเมิน OIT Online

ประชุม ITA 2563Comments