ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


รับการนิเทศติดตามการบริหารภายในโรงเรียนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(Covid 19) สพป.ลย.1

โพสต์22 ม.ค. 2564 06:13โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2564 06:15 ]

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564

รับการนิเทศติดตามการบริหารภายในโรงเรียนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(Covid 19) สพป.ลย.1 นำโดยท่านศึกษานิเทศก์จันทร์เพ็ญ  ปุญนุวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์วารุณี  ทีนา 

นิเทศช่วงปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ22 มกราคม64


โรงเรียนบ้านโนนกกข่า ตำบลโนนโปแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย มาศึกษาดูงานบริษัทสร้างการดี

โพสต์22 ก.ย. 2563 19:19โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านโนนกกข่า ตำบลโนนโปแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย มาศึกษาดูงานบริษัทสร้างการดี ที่โรงเรียนบ้านกกดู่


ดูงานโรงเรยีน 21092563


ติดตามครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร C4T

โพสต์22 ก.ย. 2563 19:02โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2563 19:14 ]

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563  ได้รับการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดย ท่าน ศน.สมัย บริบาล และ ศน.จิรภิญญา ศรีเพียแก้ว

ติดตามวิทยาการคำนวณ 17 ก.ย.63


เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โพสต์18 ส.ค. 2563 00:40โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2563 01:16 ]

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านกกดู่ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงประชาธิปไตย

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2563


จัดทำข้อมูลเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์23 มิ.ย. 2563 07:07โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย

วันที่ 23 มิถุนายน 2563
คณะครูโรงเรียนบ้านกกดู่ได้จัดทำข้อมูลเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลออนไลน์ 2563 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

คณะครูจัดทำข้อมูลเตรียมการประเมิน ITA 2563


นิเทศติดตามจากเขตพื้นที่ก่อนเปิดเรียน 22 มิถุนายน 2563

โพสต์23 มิ.ย. 2563 06:55โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2563 06:59 ]

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ท่านรองสายรุ่ง ปลั่งกลาง พร้อมด้วยศน.นราพงษ์ อาษารินทร์ ได้มานิเทศติดตามการเตรียมความก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 นิเทศติดตามจากเขตพื้นที่ก่อนเปิดเรียน 22 มิถุนายน 2563
การประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ โรงเรียนคณภาพประจำตำบล เพื่อรองรับการประเมิน OIT Online

โพสต์18 มิ.ย. 2563 05:35โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2563 22:02 ]

วันที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ.2563
ครูจันทรา  บุตรเพ็ญ ครูรัตนา พักกระโทก และครูศิริพร  หลักม่วง ได้เข้าประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ โรงเรียนคณภาพประจำตำบล เพื่อรองรับการประเมิน OIT Online

ประชุม ITA 2563ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียนก่อนเปิดเรียน

โพสต์18 มิ.ย. 2563 05:17โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2563 00:55 ]

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563
 
นายสวัสดิ์  ชานุชิต ผู้อำนวยการ และคณะครูได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียนก่อนทำการเปิดเรียน 
 
        

ปรับปรุงภูมิทัศน์
1-8 of 8