ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


จัดทำข้อมูลเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์23 มิ.ย. 2563 07:07โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย

วันที่ 23 มิถุนายน 2563
คณะครูโรงเรียนบ้านกกดู่ได้จัดทำข้อมูลเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลออนไลน์ 2563 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

คณะครูจัดทำข้อมูลเตรียมการประเมิน ITA 2563


นิเทศติดตามจากเขตพื้นที่ก่อนเปิดเรียน 22 มิถุนายน 2563

โพสต์23 มิ.ย. 2563 06:55โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2563 06:59 ]

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ท่านรองสายรุ่ง ปลั่งกลาง พร้อมด้วยศน.นราพงษ์ อาษารินทร์ ได้มานิเทศติดตามการเตรียมความก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 นิเทศติดตามจากเขตพื้นที่ก่อนเปิดเรียน 22 มิถุนายน 2563
การประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ โรงเรียนคณภาพประจำตำบล เพื่อรองรับการประเมิน OIT Online

โพสต์18 มิ.ย. 2563 05:35โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2563 06:59 ]

วันที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ.2563
ครูรัตนา พักกระโทก และครูศิริพร  หลักม่วง ได้เข้าประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ โรงเรียนคณภาพประจำตำบล เพื่อรองรับการประเมิน OIT Online

ประชุม ITA 2563ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียนก่อนเปิดเรียน

โพสต์18 มิ.ย. 2563 05:17โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2563 07:00 ]

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563
 
นายสวัสดิ์  ชานุชิต ผู้อำนวยการ และคณะครูได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียนก่อนทำการเปิดเรียน 
 
        

ปรับปรุงภูมิทัศน์
1-4 of 4