ติดต่อเรา : Contact


 
  ที่อยู่ : 377 หมู่ 8 ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
       42000

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1042052257
รหัส smis 10 หลัก : 1042010008
ระยะจากโรงเรียนถึงอำเภอ : 21 กิโลเมตร
ระยะจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่การศึกษา : 13 กิโลเมตร
โทรศัพท์ : 042-870-402
โทรศัพท์ผู้บริหาร : 083-385-7191
E-mail : kokdu@loei1.go.th
Facebook : 
https://www.facebook.com/KokduSchools/


แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

โรงเรียนบ้านกกดู่Comments