ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านกกดู่  
ที่ตั้ง 377 หมุ่ 8 ตำบล กกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
  websit:  kokdu.loei1.go.th   
  e-mail:  kokdu@loei1.go.th

     โทรศัพท์  042-870-402  , โทรสาร: 042-870-402
     ผู้ดูแลเว็ปไซด์  นางสาวจันทรา  บุตรเพ็ญ โทร : 085-608-1145 
     ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุธน  สุพรมอินทร์ โทร : 081-964-1912 ,e-mail; suthanin02@gmail.com

โรงเรียนบ้านกกดู่


Comments