การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
 ลำดับ กิจกรรม  Link 
 1 เพลงคุณธรรมป.4-6     https://youtu.be/CBGx4rphZvE
 2 โครงงานคณิตสร้างทฤษฎี ป.4-6    https://youtu.be/rR8_NGAhyS8
 3 คัดลายมือสื่อภาษาป.1-3 https://youtu.be/O7CPRNnM4wg
 4 คัดลายมือสื่อภาษาม.1-3 https://youtu.be/GX-1OFRxxDc
 5 เรียงร้อยถ้อยความม.1-3
 6 โครงคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3   https://youtu.be/7D9bP9jjrMo
 7 การพูดภาษาอังกฤษ ป.4-6    https://youtu.be/DPrpoa8s-ig
 8 การพูดภาษาอังกฤษ ม.1-3    https://youtu.be/sKwrweQStPw
 9 เล่านิทาน ป.4-6      https://youtu.be/Y13yN1Iwg1Y
 10 เล่านิทาน ม.1-3      https://youtu.be/ZLsy48uZvss
 11 อัจริยทางวิทยาศาสตร์ ป.1-3   
 12 อัจริยทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3   
 13 ร้องเพลงไทยลูกกรุงม.1-3 https://youtu.be/uluXLj71Dkk
 14 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-3 https://youtu.be/8t4FtpcetbE
 15 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.1-3 https://youtu.be/SZ047wEtLFc
 16 ร้องเพลงสากล ม.1-3   https://youtu.be/mcZ-nFXn0ag
 17 วาดภาพระบายสีป.1-6    https://youtu.be/c9q9ZL8Xf34
 18 วาดภาพลายเส้นป.1-6   https://youtu.be/Y3gEeGOaT6A
 19 รำวงมาตรฐาน ป.1-6   https://youtu.be/GcTqRSF9plQ
 20 รำวงมาตรฐาน ม.1-3     https://youtu.be/vROlEDW6yF8
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/kokdu/khaw-prachasamphanth/covid1 https://sites.google.com/a/loei1.go.th/kokdu/reportdltv2  

รูปภาพกิจกรรม 

คณะครูแจกใบงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
              

คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงพลังต้านทุจริต
                         
          โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม                                      
 

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/

E-SERVICE

http://amss.loei1.go.th/
http://e-salary.loei1.go.th/index.phphttps://sites.google.com/a/loei1.go.th/kokdu/khaw-prachasamphanth/pfinal
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น